Jak poznat kvalitní tepelné čerpadlo

Pro prvotní orientaci poslouží skutečnost, zda je výrobek zapsán v Seznamu výrobků a technologií vedeným státním fondem životního prostředí ČR, kde jsou vedeny výrobky splňující přísná kritéria.

Kvalitní tepelná čerpadla disponují také cerfifikací od mezinárodních certifikačních autorit, např. společnosti Eurovent.

Eurovent je respektovaná profesní asociace výrobců ventilační a chladicí techniky. Mezi její hlavní úkoly patří kromě propagační a publikační činnosti především spolupráce na vývoji průmyslových standardů v oboru a certifikace výrobků, jako jsou tepelná čerpadla či klimatizace. Certifikát kvality od asociace Eurovent dokladuje, že výrobek prošel náročným testováním a výrobce nijak nezkresluje jeho technické údaje.

Certifikace tepelného čerpadla od asociace Eurovent potvrzuje, že dané zařízení přesně odpovídá specifikacím výrobce. Pokud si zakoupíte například tepelné čerpadlo s touto certifikací, máte jistotu, že jeho vlastnosti budou odpovídat hodnotám deklarovaným v technické dokumentaci. Týká se to zejména výkonu a topného faktoru (COP). Certifikaci svých výrobků podstupují dobrovolně všichni členové asociace, celý proces se přitom pravidelně opakuje. Díky přísným podmínkám testování a hodnocení pomocí akreditovaných zkušeben je certifikát asociace Eurovent respektovanou a zákazníky stále častěji požadovanou známkou kvality.

U tepelného čerpadla s certifikátem Eurovent si můžete kdykoliv na webu této nezávislé organizace online ověřit, že výkon, topný faktor a hlučnost odpovídá hodnotám deklarovaným výrobcem. A to u levných produktů pochybného původu často nebývá zvykem. Díky tomu tak přesně víte, co si kupujete. Oproti Q štítku, který je známý i u nás, jsou výrobky organizace EHPA s certifikací Eurovent testovány opakovaně, přičemž pokud některý z produktů nedosáhne původních parametrů, sníží se rating u celé produktové řady. To výrobce motivuje k trvale vysoké kvalitě produkce.

Asociace Eurovent působí po celé Evropě. Její součástí je nyní už přes 1000 výrobců chladicích, klimatizačních a ventilačních technologií. Eurovent byl založen v roce 1993 a od roku 1994 nabízí certifikace také pro tepelná čerpadla. Proces certifikace probíhá v akreditovaných zkušebnách, asociace si produkty k ověřování vybírá též namátkově, popřípadě provede pečlivý audit výroby.

Certifikát Eurovent zaručuje shodu technických údajů uvedených v prospektech a dalších materiálech výrobce se skutečností. Všechny údaje o certifikovaných zařízeních publikuje Eurovent na webových stránkách www.eurovent-certification.com, kde je možné technické údaje produktů vyhledat. Zatímco „Q štítek“ organizace EHPA je vydáván na národním základě a vypovídá o kvalitě produktu jen v době testování, certifikace Eurovent je platná v celé Evropě a díky každoročnímu ověřování je vždy aktuální.