Přínosy tepelného čerpadla

Vysoký komfort

 • plně automatický, bezobslužný provoz (týdenní program)
 • žádné skladování a manipulace s palivem, žádné znečištění domu
 • využití TČ pro chlazení v létě (např. v kombinaci s fan-coily)
 • nízké prostorové nároky (zdroj může být celý venku)

Úsporný chod

 • nízké provozní náklady (cca 2/3 energie zcela zdarma z okolního prostředí)
 • odpadají náklady za komín, plynovou přípojku…
 • dobře zhodnocená investice (návratnost obvykle 6 – 9 let, předpokládaná životnost 15 let)
 • nízký vliv růstu cen energií v budoucnu (růst cen navíc zlepší návratnost)
 • nízký měsíční paušál s nízkou sazbou na odběr elektřiny pro celou domácnost (úspora na elektřině cca 40%)
 • S fotovoltaickým systémem teoreticky možná energetiká nezávislost domu (TČ umí ukládat přebytky z FV ve formě tepla)

Ekologický provoz

 • šetrnost k životnímu prostředí (zdoj využívá obnovitelnou energii)
 • nehrozí nebezpečí výbuchu plynu nebo otravy oxidem uhelnatým
 • žádné zapáchající a zdraví škodlivé emise v místě instalace