Proč tepelné čerpadlo?

Nejčastějším důvodem pořízení tepelného čerpadla jsou jeho jedinečné provozní vlastnosti a zajímavá finanční úspora.
V současnosti neexistuje levnější způsob vytápění, který zajišťuje srovnatelný komfortní provozu (plně bezobslužný a bezpečný provoz, možnost chlazení, nízké prostorové nároky, žádné lokální emise), jako je tomu u tepelného čerpadla.

Finančně zajímavá investice

 • nízká závislost na zvyšování cen energií
 • zisk cca 2/3 energie zdarma z okolního prostředí, v případě použití se solárním systémem pak 3/4
 • odpadají náklady za komín, plynovou přípojku…
 • někdy lze použít, i pokud kapacita elektrické přípojky není dostatečná, pro elektrické vytápění
 • dobře zhodnocená investice (návratnost 6 – 9 let, předpokládaná životnost zařízení 15 let)
 • nízký měsíční paušál s nízkou sazbou na odběr elektřiny 22 hod. denně pro celou domácnost, nejen pro vytápění

Vynikající úroveň komfortu

 • plně automatický, bezobslužný provoz
 • využití TČ pro chlazení (klimatizaci) domu
 • žádné skladování a manipulace s palivem, žádné znečištění domu…
 • nízké prostorové nároky (zdroj může být zcela mimo objekt)
 • nehrozí nebezpečí vznícení, výbuchu nebo otravy oxidem uhelnatým
 • žádné (zapáchající a zdraví škodlivé) emise v místě instalace

Bezproblémová a snadná instalace

 • nejsou potřeba vrty ani výkopové práce
 • typ monoblok nainstaluje odborná topenářská firma i bez práce s chladivem
 • v mnoha případech není potřeba ani rekonstrukce stávající otopné soustavy s radiátory

Špičkové provozní vlastnosti

 • mimořádně tichý a hospodárný provoz
 • špičková invertorová technologie (adaptace výkonu TČ = odpadá nutnost akumulační nádoby)
 • nízká úroveň provozního hluku

Vysoká kvalita

 • evropská kvalita (vývoj i výroba v EU)
 • vysoká spolehlivost