Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotaceOd konce roku 2015 mohou fyzické osoby prostřednictvím výzev jednotlivých krajů žádat pro rodinné domy o dotaci v rámci programu „Kotlíkové dotace“ – určeného na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za efektivní ekologicky šetrné zdroje – např. za kotel na biomasu (pelety) nebo hnědé uhlí s automatickým přikládáním, za plynový kondenzační kotel, nebo za tepelné čerpadlo. Tuto výměnu je nutné doplnit o provedení „mikro“ energetických opatření (tzn. technických opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti rodinného domu –  v maximální výši 20 tis. Kč), nebo je také možné instalaci nového kotle doplnit o instalaci solárních termických systémů.

Maximální výše dotace je stanovena na 70 – 80 % (dle typu instalovaného nového zdroje) z maximálně 150 tis. Kč uznatelných výdajů. V prioritních obcích je pak dotace navýšena o dalších 5%.

Příklad výměny kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo ENBRA Monoblok i-HWAK

Demontáž (odpojení) stávajícího starého kotle na tuhá paliva  2 300 Kč
Tepelné čerpadlo ENBRA Monoblok ENBRA i-HWAK 06 se zásobníkem DUO 390/130 P, bivalentním topným tělesem, Regulátorem ENBRA Hi-T (včetně čidel, trojcestného ventilu a odlučovače) 183 310 Kč
Montáž nového Tepelného čerpadla – hydraulické a elektrické připojení (včetně materiálu, revizí elektro a seřízení a uvedení do provozu) 23 000 Kč
Zpracování průkazu PENB (energetického štítku budovy) 5 750 Kč
CELKEM UZNATELNÉ NÁKLADY (maximální výše uznatelných nákladů je 150 000 Kč)
214 360 Kč
Výše dotace na Tepelné čerpadlo – 80% z uznatelných nákladů – hrazeno z dotace 120 000 Kč
ŽADATEL UHRADÍ POUZE 94 360 Kč

Pozn.: Rodinný dům splňuje podmínky energetické třídy budov C = není nutné „mikro“ energetické opaření.
U tepelného čerpadla je uvedena ceníková cena.

Seznam výrobků a technologií a podmínky zápisu

Pro účely zaručení kvality instalovaných zařízení podpořených Státním fondem životního prostředí ČR byl tímto zaveden Seznam výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech. Podmínkou pro zápis do něj je splnění nejpřísnějších požadavků daných českými a evropskými normami.

Podmínky pro jednotlivá podporovaná zařízení:

  • Tepelná čerpadla – zařízení splňující následující požadavky, dle ČSN EN 14 511 a nařízení EK 813/2013 o Ekodesignu. Minimální topný faktor A2/W35 3,1.
  • Kondenzační kotle – zařízení splňující následující požadavky, dle ČSN EN 14 511 a nařízení EK 813/2013 o Ekodesignu.
  • Kotle na tuhá paliva – zařízení splňující následující požadavky, dle ČSN EN 14 511 a nařízení EK 813/2013 o Ekodesignu.
  • Solární sestavy – pouze sestavy s certifikací v souladu s ISO 9806. Podporovány jsou pouze soustavy s minimálním měrným využitelným ziskem větším než 350 kWh m2/rok. Solární systémy nebudou podporovány samostatně ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla!

Oprávnění instalovat

Instalovat tepelné zdroje může jakákoli odborná firma s proškolením od výrobce daného výrobku, splňující další zákonem či vyhláškou vyžadované požadavky. Na tyto však nelze uplatnit nárok na dotaci.

Oprávnění instalovat zdroje tepla podpořené z programu Kotlíková dotace či Nová Zelená Úsporám

Podpořeny dotací budou pouze takové instalace, které jsou provedeny odbornou montážní firmou s platným osvědčením o profesní kvalifikaci, dle zákona 406/2000 Sb.

Výrobky ENBRA zapsané v SVT pro dotační programy

Tepelná čerpadla

Označení tepelného čerpadla typ SVT kód výrobku
Tepelné čerpadlo ENBRA i-HWAK/WP/V3 06 vzduch / voda 20542
Tepelné čerpadlo ENBRA i-HWAK/WP/V3 09 vzduch / voda 20543
Tepelné čerpadlo ENBRA i-HWAK/WP/V3 12 vzduch / voda 20544
Tepelné čerpadlo ENBRA i-HWAK/WP/V3 15 vzduch / voda 20545
Tepelné čerpadlo ENBRA i-SHWAK/WP/V3 06 vzduch / voda 20546
Tepelné čerpadlo ENBRA i-SHWAK/WP/V3 09 vzduch / voda 20547
Tepelné čerpadlo ENBRA i-SHWAK/WP/V3 12 vzduch / voda 20548
Tepelné čerpadlo ENBRA i-SHWAK/WP/V3 15 vzduch / voda 20549

Kotle na tuhá paliva

OZNAČENÍ KOTLE NA TUHÁ PALIVA TYP SVT KÓD VÝROBKU
Kotel na pelety ENBRA TP-EKO 19 PELLET samočinný 7330
Kotel na pelety ENBRA TP-EKO 38 PELLET samočinný 20018
Kotel na hnědé uhlí ENBRA TP-EKO 25 samočinný 20433
Kotel na hnědé uhlí a pelety ENBRA TP-EKO 19 samočinný 20555
Kotel na hnědé uhlí a pelety ENBRA TP-EKO 25 samočinný 20556
Kotel na hnědé uhlí a pelety ENBRA TP-EKO 32 samočinný 20557
Kotel na hnědé uhlí a pelety ENBRA TP-EKO 38 samočinný 20558

Kondenzační kotle

Označení kondenzačního kotle typ SVT kód výrobku
Kondenzační kotel ENBRA CD 24 kombinovaný 20381
Kondenzační kotel ENBRA CD 28 kombinovaný 20382
Kondenzační kotel ENBRA CD 34 kombinovaný 20383
Kondenzační kotel ENBRA CD 24H pro vytápění 20384
Kondenzační kotel ENBRA CD 28H pro vytápění 20385
Kondenzační kotel ENBRA CD 34H pro vytápění 20386
Kondenzační kotel ENBRA CD 24/Z8 kombinovaný 20387
Kondenzační kotel ENBRA CD 24/Z20 kombinovaný 20388
Kondenzační kotel ENBRA CD 28/Z20 kombinovaný 20389
Kondenzační kotel ENBRA CD 34/Z20 kombinovaný 20390
Kondenzační kotel ENBRA CD 50H pro vytápění 20391