Nová zelená úsporám

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Od 22. října 2015 byl opět otevřen příjem žádostí do dotačního programu Nová zelená úsporám na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva. Tento program je určen právnickým osobám, fyzické osoby mohou žádat pomocí programu Kotlíková dotace. Podporovanou náhradou neekologických kotlů jsou tepelná čerpadla ENBRA, automatické kotle na tuhá paliva ENBRA TP-EKO či kondenzační kotle ENBRA CD, vše zapsané v Seznamu výrobků a technologií pro dotační programy spravovaným SFŽP. Žádat je také možno o příspěvek na instalaci solárních systémů.

Více informací